Koncentracja uwagi – 3 fundamenty jej poprawy

Poprawa koncentracji

Co to jest koncentracja? Koncentracja myśli jest umiejętnością pozwalającą na redukcję nadmiaru informacji, które do nas docierają. Nasz system poznawczy może bowiem przetworzyć małą część tego, co potencjalnie jest mu dostępne, szczególnie w dobie internetu i telewizji. Osiągnięcie takiej zdolności jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, u których koncentracja uwagi jest selektywna i krótkotrwała. Mają one trudności w skupieniu się dłużej na jednym obiekcie, czy zadaniu chyba, chyba że są nim żywo zainteresowane.


Nawigacja:

Zdolność koncentracji uwagi a codzienna nauka

Pamięć i koncentracja są bezpośrednio związane ze zdolnością uczenia się. Nauka koncentracji dla dzieci jest istotnym elementem ich przygotowania do wyzwań szkolnych. Poza czynnikami niezmiennymi jak temperament dziecka, istnieją sposoby na ich poprawę.

Poprawa koncentracji jest efektem naszego nastawienia!

Wśród nich jest spełnienie odpowiednich czynników wewnętrznych:

 • Motywacja wewnętrzna – jako czynnik kluczowy wiąże emocjonalnie dziecko z obiektem i wzmacnia koncentrację uwagi. Dlatego też ważne jest, aby dostarczane dzieciom bodźce i zadania miały pozytywną i atrakcyjną dla nich formę.
 • Dobre samopoczucie – stanowi dobrą podstawę dla skupienia uwagi. Wpływ na nie mają, m.in. odpowiednia ilość snu, aktywność ruchowa, ale również czas na relaks i przerwy w procesie zapamiętywania/uczenia się.
 • Zrozumienie przedmiotu – przedstawienie zadania w postacie dostosowanej do wieku i możliwości dziecka, posiadającego wystarczający poziom percepcji wzorkowej, słuchowej, motorycznej oraz umiejętności językowych.


Lepsza pamięć i koncentracja ma fundament w warunkach

 • Środowisko i odpowiedni klimat do nauki – przewietrzone pomieszczenie z odpowiednim oświetleniem, stosownie wyciszone ze znacznie ograniczoną liczbą zbędnych bodźców dźwiękowych i wizualnych.
 • Ład i porządek – przygotowane uporządkowane biurko wraz ze wszystkimi przyborami koniecznymi do wykonania zadania.
 • Ustalony czas pracy – dla polepszenia koncentracji ważna jest także świadomość ram czasowych oraz zapewnienie odpowiednich przerw w pracy;
 • Odpowiednia dieta – czyli dostarczenie organizmowi odpowiednich składników, jak nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, 6 i 9 oraz odpowiedni zestaw witamin. Niedobór kwasów może powodować zaburzenia emocjonalne (depresja u dzieci, agresja, ADHD), metaboliczne (otyłość, cukrzyca), jak również umysłowe (zaburzenia pamięci) i hormonalne.
 • Nagradzanie – ważne dla wytworzenia pozytywnego nawyku koncentracji myśli poprzez wsparcie i nagradzanie pozytywnych rezultatów skupienia koncentracji.
  Sposoby na koncentrację

Poprawa pamięci możliwa jest poprzez specjalny trening!

Koncentracja u dzieci może się poprawić w poprzez wykorzystanie technik treningu koncentracji. Ćwiczenia, które stosuje się podczas treningu efektywnego czytania oraz treningu pamięci (umiejętność kojarzenia, wizualizacja) idealnie się do tego nadają. Oto niektóre z nich:

 • Cierpliwość – zadanie polega na skupieniu wzroku w jednym punkcie (przedmiocie znajdującym się w pomieszczeniu) na jak najdłuższy czas. Ćwiczenie może mieć formę konkursu z wyznaczaniem kolejnych progów czasowych i podaniem informacji, ile czasu zostało do osiągnięcia celu.
 • Liczenie – zadawanie prostych zadań matematycznych, dostosowanych do wieku, np. dodawanie i mnożenie do 100 lub wymienianiu co trzeciej liczby lub w kolejności wszystkich liczb (3,6,9 itd.).
 • Wizualizacja – Bile – ćwiczenie wykonywane z zamkniętymi oczami, polegające na wizualizacji koloru i położenia bil bilardowych zgodnie z instrukcjami opiekuna.


Sposoby na koncentrację muszą być urozmaicone!

Powyższe przykłady technik wspomagających pamięć i koncentrację uwagi są jednymi z wielu. Ich większe urozmaicenie może dodatkowo uprzyjemnić cały proces oraz zwiększyć efektywność ćwiczeń. Spełnienie powyższych warunków oraz stosowanie ćwiczeń w znacznym stopniu wpływa na poprawę koncentracji i pamięci. Skróci także czas konieczny na skupienie uwagi oraz wydłuży okres pozostawania w skupieniu.

Poprawa pamięci, skupienie, koncentracja mogą zostać osiągnięte przy zachowaniu zasady tzw. „trzech R” – rutyna, regularność, repetycja. Bez przestrzegania tej zasady wolne efekty mogą nas dostatecznie zniechęcić do kontynuuacji treningu.

Źródła:

 1. Mental Health: A Philosophical Analysis Tom 9 z International Library of Ethics, Law, and the New Medicine, P.-A. Tengland, Springer Science & Business Media, 2013, ISBN: 9401722374, 9789401722377
 2. Trudności z koncentracją uwagi, Helmut Weyhreter, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, ISBN : 832002806X 

Dodaj komentarz